AI LAB
Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng thông minh trong Thương mại điện tử
AI LAB
Huấn luyện sinh viên trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp
AI LAB
Thiết kế và phát triển các ứng dụng Web theo đơn đặt hàng
previous arrow
next arrow
Slider
Hoạt động

R&D

Hợp tác nghiên cứu, phát triển và triển khai các ứng dụng thông minh trong Thương mại điện tử. So if the update is not update via ota or itunes for whatever reason, then you can update your device mobile phone tracker manually using the ios firmware file

Huấn luyện

Tiếp nhận và huấn luyện sinh viên học việc, thực tập để trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp. Bei reiner kohlenhydraternährung ergibt sich die seminararbeit ghostwriter energiemenge durch multiplikation des wertes mit der menge des aufgenommenen sauerstoffs

Lập trình web

Tổ chức thực hiện các hoạt động gia công phần mềm và xây ứng dụng Web theo đơn đặt hàng.

Show Buttons
Hide Buttons